NHÂN VIÊN CỔNG KIỂM SOÁT

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN CỔNG KIỂM SOÁT (Mã tuyển dung: SPM-CKS ) I. TRÁCH NHIỆM CHÍNH – Kiểm soát an ninh lối vào – ra – Hỗ trợ cung cấp thông tin cho khách – Thu – bảo quản phí vãng lai,bảo quản thẻ từ,ghi sổ sách và bàn giao ca – Vệ sinh,sắp xếp …

NHÂN VIÊN CỔNG KIỂM SOÁT Xem chi tiết