Đối với nhu cầu sử dụng phương tiện các nhân nhiều hơn gấp rất nhiều lần so với sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển của người dân, thì các công ty dịch vụ giữ xe sài gòn đã mọc lên tràn lan trên địa bàn để đáp ứng được hết nhu cầu gửi xe của tất cả mọi người.

Mặc dù rằng các công ty dịch vụ giữ xe sài gòn đa phần đều có vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, nhưng tất cả đều chịu sự quản lý của các cấp quản lý và mức thu phí dịch vụ gửi xe cũng phải tuân theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sự thay đổi về mức thu phí của các công ty dịch vụ giữ xe sài gòn:

Từ giữa năm 2018, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiến hành thay đổi liên tục về các quy định và mức thu phí dịch vụ gửi xe. Bắt buộc các công ty dịch vụ giữ xe sài gòn có vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước phải tuân theo. Điều này là gây ra một sự khó khăn đáng kể cho các công ty này. Cụ thể sự thay đổi về quy định và mức thi phí như sau:

– Ủy ban nhân dân tphcm ra quyết định mới nhất, mức phí tối đa cho các công ty dịch vụ giữ xe sài gòn để giữ xe ô tô ở quận 1, quận 3, và quận 5 là 5 triệu đồng/tháng hoặc tối đa 2 giờ đầu là 35.000đồng/xe. Các quận còn lại là 2 triệu/tháng hoặc tối đa 4 giờ là 35.000đồng/xe đối với xe ô tô 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn.

– Đối với ôtô trên 9 chỗ và xe có tải trọng trên 1,5 tấn thì có mức thu phí tối đa được áp dụng chung cho tất cả các công ty dịch vụ giữ xe sài gòn là 5 triệu đồng/tháng hoặc tối đa 4 giờ gửi xe là 100.000 đồng/xe.

– Đối với xe gắn máy thì mức thu phí của các công ty dịch vụ sài gòn được phân chia thành 2 khu vực:

+ Khu vực có các trường học, bệnh viện, công viên, bến xe, chợ tập trung, siêu thị, trung tâm thương mại, các tổ chức thuộc sự quản lý của thành phố sẽ có mức thu phí giữ xe là: 210.000đồng/tháng cho một xe, hoặc 4.000đồng/lượt gửi trong ngày, 6.000đồng/lượt gửi buổi tối.

+ Khu vực ngoài các địa điểm trên sẽ có mức thu phí như sau: 310.000đồng/tháng cho một xe, hoặc 6.000đồng/lượt gửi mỗi 4 giờ trong ngày, 9.000đồng/lượt gửi mỗi 4 giờ buổi tối

Các công ty dịch vụ giữ xe sài gòn trên toàn địa bàn bắt buộc phải tuân theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố và công khai bảng thu phí rõ ràng cho người dân.