SPM ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN 5S

24/11/2018

5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm: Nếu làm việc ...

SPM ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2015

24/11/2018

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ ...