SPM ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2015

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 [1]. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Sau nhiều cố gắng, nổ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, hệ thống quản lý nay Công ty SPM đã chính thức được cấp chứng nhận Quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, SPM sẽ:

  • Nâng cao khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng
  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ giữ xe cao cấp
  • Công ty có đầy đủ năng lực phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng
  • Tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác như hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và CRM (Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ với khách hàng)
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Các bài viết khác

Scroll to Top