CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LUÔN DIỄN RA THƯỜNG XUYÊN TẠI SPM

Có thể nói công tác đào tạo là một trong các công tác luôn được duy trì một các thường xuyên tại công ty SPM. Việc luôn hướng tới một “Tổ Chức Học Tập” là điều mà BLĐ SPM luôn hướng đến. Tại SPM các cán bộ quản lý vừa đóng vai trò hướng dẫn đào tạo vừa phải không ngừng học tập để nâng cao các kiến thức về nghiệp vụ, về chuyên môn.

Các buổi đào tạo chuyên môn cho các các bộ quản lý được diễn ra định kì với các hình thức đào tạo đa dang như các buổi đào tạo về định hướng tại phòng họp hoặc đào tạo thực hành trực tiếp trên hệ thống.

Việc không ngừng cập nhật các kiến thức về chuyên môn cũng như kĩ năng quản lý là một trong các yếu tố hàng đầu mà các cán bộ quản lý ở SPM phải tuân thủ.  Một buổi đào tạo về xử lý các vấn đề kĩ thuật tại SPM dành cho CB Quản Lý

MKT_SPM

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Các bài viết khác

Scroll to Top