DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN SPM THÁNG 10

Trong bất kì công ty nào thì cán bộ nhân viên nồng cốt luôn đóng vai trò quan trọng góp phần vào việc phát triển công ty. Luôn trên tinh thần nêu cao những nhân viên có tnành tích làm việc xuất sắc, nổ lực và phấn đấu trong công việc cũng như hỗ trợ tương tác tốt với KH góp phần vào thành tích hoạt động chung của dự án. Công ty SPM một lần nữa biểu dương các nhân viên và cán bộ quản lý tiêu biểu của tháng 10. MKT_SPM

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Các bài viết khác

Scroll to Top