DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN SPM THÁNG 10

Trong bất kì công ty nào thì cán bộ nhân viên nồng cốt luôn đóng vai trò quan trọng góp phần vào việc phát triển công ty. Luôn trên tinh thần nêu cao những nhân viên có tnành tích làm việc xuất sắc, nổ lực và phấn đấu trong công việc cũng như hỗ trợ …

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN SPM THÁNG 10 Xem chi tiết