Sở Tài chính kiến nghị UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về giá dịch vụ giữ xe cho chung cư

Được biết thông qua lần kiến nghị này,  Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh mong muốn điều chỉnh giá giữ xe tại chung cư vì cho rằng nó không còn phù hợp với tình hình kinh tế của những năm 2019 này, cũng như ngăn chặn những đơn vị cá nhân lấy giá giữ xe bừa bãi tại chung cư tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

 

Tuy nhiên, theo như tìm hiểu trước đó thì TP. Hồ Chí Minh đã tăng giá dịch vụ giữ xe gắn máy lên thấp nhất 4.000 đồng/lượt theo quyết định 35/2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, giá giữ xe máy ở các chung cư thông thường cũng tăng từ 200.000 đồng lên thành 310.000 đồng/tháng/xe. Mức giá giữ ô tô (đến 9 chỗ) tại các chung cư ở các quận 1, 3, 5 trước đây quy định giá chỉ 1 triệu đồng thì nay tăng thành 5 triệu đồng/tháng/xe, chung cư cao cấp trước đây giá 1,25 triệu đồng nay cũng tăng thành 5 triệu đồng/tháng/xe. Giá giữ ô tô đã tăng gấp 500% so với trước đó từ khoảng 1 triệu đồng lên 5 triệu đồng/tháng khiến người dân ở chung cư bức xúc.

Dù đã được điều chỉnh giá trước đó, nhưng Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho rằng có một số vướng mắc như chi phí cho dịch vụ giữ xe chuyên nghiệp cho các chủ sở hữu tại chung cư chưa biết có được xem là loại hình giá dịch vụ hay không vì cơ sở vật chất của các nhà để xe tại chung cư đã được chủ đẩu tư hoàn thiện. Trong khi theo quy định, giá dịch vụ trông giữ xe bao gồm tất cả các khoản chi phí cấu thành nên giá kể cả chi phí đầu tư cơ sở vật chất.

Chính vì vậy, chưa thể khẳng định giá giữ xe có thuộc phạm vi điều chỉnh bởi mức giá tối đa dịch vụ giữ xe chuyên nghiệp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND Thành phố hay không. Ngoài ra, Sở này cũng kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn phương thức xử lý cụ thể đối với trường hợp các bên không thỏa thuận được chi phí trông giữ xe tại chung cư.

Giải thích về việc tăng giá giữ xe, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho rằng mức giá theo Quyết định là giá tối đa nhưng là mức giá giữ nguyên từ năm 2012 nên đã không còn phù hợp với tình hình thực tế, cũng như không đáp ứng đủ chi phí cho công tác trông giữ xe của các đơn vị quản lý, các điếm trông giữ xe tại các quận trung tâm thành phố, dẫn đến nhiều điểm giữ xe vi phạm pháp luật về giá gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý, gây bức xúc cho người dân và cả các nhà đầu tư.

Cũng theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, mức giá cụ thể sẽ do từng quận, huyện, từng đơn vị (chung cư, trung tâm thương mại, cơ quan, điểm giữ xe…) tùy vào thực tế thị trường của từng khu vực, từng đơn vị để quyết định mức giá đảm bảo không vượt quá giá tối đa quy định tại Quyết định Số 35/2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Các bài viết khác

Scroll to Top