THÁNG 11, TIẾP TỤC TUYÊN DƯƠNG NHỮNG THÀNH TÍCH, HÀNH ĐỘNG SỐNG ĐẸP CỦA NHÂN VIÊN

Xuất phát từ văn hóa công ty SPM luôn luôn TRUNG THỰC, các nhân viên của SPM luôn lấy đó làm kim chỉ nam phát huy tốt nhất trách nhiệm và lan truyền những hành động đẹp như Hỗ trợ khách hàng, kiểm tra và hỗ trợ phương tiện khi gặp sự cố, trả lại của …

THÁNG 11, TIẾP TỤC TUYÊN DƯƠNG NHỮNG THÀNH TÍCH, HÀNH ĐỘNG SỐNG ĐẸP CỦA NHÂN VIÊN Xem chi tiết