Tháng: Tháng Sáu 2023

SÁNG TẠO SPM 2023

CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG CUỘC THI “SÁNG TẠO SPM 2023” Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, vui vẻ cho anh/chị/em nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, sáng tạo và cởi mở. Gắn kết tập thể nhân viên công ty SPM. Đồng thời, xây dựng và quảng bá hình ảnh …

SÁNG TẠO SPM 2023 Xem chi tiết

Scroll to Top