Gắn kết với cộng đồng

05/10/2018

Gắn kết với cộng đồng, tạo ra môi trường làm việc AN TOÀN - CHUYÊN NGHIỆP - THÂN THIỆN, đem lại sự tín nhiệm ...

Chuyên nghiệp trong từng cử chỉ

05/10/2018

Chuyên nghiệp trong từng cử chỉ, hành động với sự giám sát bởi đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, đó cũng là sự khác biệt ...

Các chương trình quản lý chất lượng

05/10/2018

SPM áp dụng đồng thời các chương trình quản lý chất lượng toàn diện để kiểm soát tính chặt chẽ của hệ thống: _TQM: Total ...

Hệ thống quản lý dịch vụ chặt chẽ

04/10/2018

Về hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại SPM Group Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system - QMS) là ...

Thân thiện

04/10/2018

Quán triệt tư tưởng “nụ cười đầu tiên - ấn tượng lâu dài” cho toàn thể nhân viên, từ cấp độ nhân viên đến quản ...