Tháng: Tháng Mười Một 2018

SPM ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2015

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 [1]. Tiêu chuẩn này có tên …

SPM ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2015 Xem chi tiết

Scroll to Top