THÔNG BÁO: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Bãi Xe CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SÀI GÒN – SPM AN TOÀN- CHUYÊN NGHIỆP – THÂN THIỆN 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP. HCM (028) 6657 1008 – –  0972 687 007   info@spmgroup.vn – –  spmgroup.vn