PHÍ TRÔNG GIỮ XE CHUNG CƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI TPHCM

Phí trông giữ xe sẽ do ban quản trị nhà chung cư thoả thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ với nhà thầu nhưng không được vượt quá mức quy định tối thiểu, tối đa của từng địa phương. Quy định chung về phí trông giữ xe tại chung cư Theo quy định tại Điều 24 …

PHÍ TRÔNG GIỮ XE CHUNG CƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI TPHCM Xem chi tiết