SPM PHỐI HỢP THAM GIA PCCC TẠI DỰ ÁN ST.MORITZ

📛 Công tác diễn tập PCCC đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an toàn và bảo đảm tính linh hoạt cho tổ chức, giúp giảm thiểu rủi ro và tổn thất trong trường hợp có sự cố cháy nổ. 📛 Tại SPM đào tạo PCCC luôn là học phần yêu cầu bắt …

SPM PHỐI HỢP THAM GIA PCCC TẠI DỰ ÁN ST.MORITZ Xem chi tiết