CÔNG TY SPM THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM 2024

Ngày 16/12 Công Ty SPM cùng với nhiều doanh nghiệp khác cùng tham gia Sàn Giao Dịch Việc Làm 2024 được tổ chức tại Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thành Phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Công ty SPM đã cùng với hơn 20 Doanh Nghiệp trên toàn điạ bàn Tp Hồ Chí Minh …

CÔNG TY SPM THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM 2024 Xem chi tiết