TÌM HIỂU VỀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ BÃI ĐỔ XE CHUNG CƯ

Quy định tiêu chuẩn bãi đổ xe chung cư Theo công văn 1245/BXD-KHCN của Bộ Xây Dựng, Đối với nhà ở thương mại, cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe); Trong khi đó đối với nhà ở xã …

TÌM HIỂU VỀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ BÃI ĐỔ XE CHUNG CƯ Xem chi tiết